FHM pressträff – 9 July 2020

Sammanfattning

Socialstyrelsen: “Endast 3 av 290 kommuner ser en allvarlig påverkan och det handlar om en viss oro för bemanning.”

FHM: 

“Vi har en spridning, som i huvudsak då eller till stor del, finns inom icke-riskgrupper, yngre människor…. Yngre människor respekterar inte riktlinjer som ges.”

“Hotnivån är hög. Det beror på att vi fortfarande har en ganska omfattande smittspridning även om det sker huvudsakligen i grupper som man inte har anledning att frukta att man blir svårt sjuk.”

“Svårt att säga” om hur många som bär på smittan

“Inte färdiga än med mer djupgående analyser” angående flockimmunitet

Rapporter

FHM – Johan Carlson, generaldirektör

 • “Globala situationen är bekymmersam”
 • “Stigande tal insjuknande [globalt]”
 • “Väldigt stor mörkertal”
 • “I Sverige ser situationen ljusare ut”
 • “Vi har en ganska snabb nedgång i antal fall som är nya”
 • “Vår bedömning tidigare har varit att det ökande antalet fall … beror på en sent igångsatt testning i olika regioner, med viss ackumulering och tryck från allmänheten att testa sig”
 • “Jag tror det är viktigt att poängtera också att vi har en spridning, som i huvudsak då eller till stor del, finns inom icke-riskgrupper, yngre människor. Och att de äldre och de i riskgrupper har i stor utsträckning hålla sig borta.”
 • “Yngre människor respekterar inte riktlinjer som ges.”

Socialstyrelsen – Thomas Lindén, avdelningschef

 • “Sammanfattningsvis ser vi en hög men avtagande belastning i hälsosjukvården.”
 • “Det är fortsatt framför allt, men inte enbart små turistintensiva regioner som ser oro och det gäller på både kort och lång sikt då.”
 • “Ingen rapport kommer från någon kommun om kritisk påverkan av verksamheten på någon av de parametrar vi följer.”
 • “Endast 3 av 290 kommuner ser en allvarlig påverkan och det handlar om en viss oro för bemanning.”
 • “Vi arbetar med Försvarsmakten för att beredskapställa resurser  för behov av sjukvårdsmoduler till någon region men vår bedömning är att vi inte ser något behov i dagsläget.
 • “Det fanns i början av pandemin frågetecken kring en grupp av läkemedel som påverkar renin-angiotensin systemet, dvs. ACE och ARB-hämmare, och om att det skulle öka risken för covid-19. Resultaten i statistisk undersökningen stödjer inte detta. Det överensstämmer med fyndet i en färsk fall kontrollstudie från Lombardiet i Italien.”

MSB – Anneli Bergholm Söder, chef för operative avdelning

 • “Behovet av ökad beredskap inför hösten vad gäller skyddsutrustning i samhällsviktig verksamhet utanför hälso- och sjukvård.”

Frågor

Johanna Sederblad, TT – “När ska ni skruva ner retoriken? Hur ska vi tolka kommunikationen? När blir dett att vargen kommer?”

FHM: “Hotnivån är hög. Det beror på att vi fortfarande har en ganska omfattande smittspridning även om det sker huvudsakligen i grupper som man inte har anledning att frukta att man blir svårt sjuk.”

“Risken är hög. Risken är också hög som jag har sagt förut, det finns en stor slumpfaktor här. Klusterspridning är inte som influensaspridning, slumpfaktorn innebär att vilken grupp kan drabbas av en person och att det får stor smittspridning.”

Sederblad: “Hur ska folk fatta det här [dubbla kommunikationen]?”

FHM: “Vad som görs nu ger effekt (och det effekt måste hållas kvar), då vi har ett ansträngt läge.”

Ulla Danné, TV4 Nyheterna – “Har ni någon uppfattning om hur många som bär på smittan just nu?”

FHM: “Det är svårt att säga, men vi tror att vi även där har kraftigt avtagande spridning.”

Ebba Thornéus, Aftonbladet – “Det kommer flera rapporter nu att man inte kan utesluta att [viruset] inte skulle vara luftburet. Som enskild individ bör man vara orolig?”

FHM: “Nej, …  man har ju sett från början att man kan ha en komponent av luftburen smitta i särskilda lägen. Men i grunden är vår och WHO:s uppfattning att det är droppburet, annars hade läget varit annorlunda.”

Linnea [efternam oklar], tysk TV – “Hur många tester görs man i veckan?”

FHM: “Närmare 80,000 PCR-tester har genomförts.”

Johan Ahlander, Reuters – “Har ni något nytt att säga om flockimmuniteten? Har ni en samlad bild”

FHM: “Svar nej, vi är inte färdiga än. Det krävs mer djupgående analyser. Vi har egentligen bara den studie från [Karolinska Institutet] som visar på att immunitet kan, eller sannolikt är, en viktig faktor. Men vi är inte där än.”

Verified by ExactMetrics