FHM pressträff – 9 July 2020

Sammanfattning

Socialstyrelsen: “Endast 3 av 290 kommuner ser en allvarlig påverkan och det handlar om en viss oro för bemanning.”

FHM: 

“Vi har en spridning, som i huvudsak då eller till stor del, finns inom icke-riskgrupper, yngre människor…. Yngre människor respekterar inte riktlinjer som ges.”

“Hotnivån är hög. Det beror på att vi fortfarande har en ganska omfattande smittspridning även om det sker huvudsakligen i grupper som man inte har anledning att frukta att man blir svårt sjuk.”

“Svårt att säga” om hur många som bär på smittan

“Inte färdiga än med mer djupgående analyser” angående flockimmunitet

Continue reading FHM pressträff – 9 July 2020
Verified by ExactMetrics